Skip to main content

Historiske strømpriser fra Nordpool, og din spotpris ⚡️

Sjekk historiske strømpriser fra Nordpool i alle Norges fem forskjellige prisområder (også kjent som strømsoner, strømregioner, eller prissoner) helt tilbake til 2016. Vår oversikt er for gjennomsnittlige spotpriser måned for måned.
Legg merke til at dette er gjennomsnittlig spotpris for hver sone, og ikke din individuelle spotpris. På grunn av at spotprisen har en unik pris hver eneste time, og at man ikke forbruker like mye strøm hver time, ender man opp med en sin egen unike individulle spotpris. Bruker man mer av strømforbruket sitt i de dyre timene havner du over snittet, bruker du mer av strømforbruket i de billige timene havner du under snittet.
Norgeskart delt inn i Norges fem strømssoner, strømprisen varierer i de forskjellige sonene

Last ned Slipper strømappen nå!

Vær oppdatert på alt om strøm
Last ned fra Apple App Store
Last ned fra Google Play knapp
Tilgjengelig på Huawei Store snart

Oversikt over historiske strømpriser fra Nordpool

De følgende tabellene viser en veldig enkel oversikt over gjennomsnittlige spotpriser måned for måned. De nyeste tallene er til venstre, og eldste tallene er til høyre. Vår oversikt er fra og med 2016 til og med siste fullførte måned.

Østlandet – Oslo N01

Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva

Måned 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 114,81 158,23 175,79 62,56 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42
Februar 83,76 143,60 150,67 68,13 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92
Mars 84,58 140,79 233,8 52,66 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24
April 75,21 138,67 217,49 56,52 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54
Mai 98,26 206,21 60,72 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28
Juni 91,58 187,74 58,64 1,95 36,65 52,86 27,9 28,11
Juli 45,98 208,63 72,06 1,88 42,23 62,34 30,8 27,42
August 25,08 430,36 93,54 4,86 43,25 61,85 31,22 25,15
September 1,4 448,36 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,3
Oktober 53,85 161,81 120,14 17,94 46,42 49,51 32,43 36,97
November 130,96 140,72 132,91 6,24 53,45 57,77 37,62 45,11
Desember 116,98 335,85 221,41 26,77 47,7 63,5 38,25 37,23

Sørlandet – Kristiansand N02

Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva

Måned 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 107,77 158,23 175,79 62,39 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04
Februar 83,16 143,69 150,67 60,99 15,64 56,35 46,21 35,1 22,92
Mars 84,50 140,8 233,8 52,65 11,22 51,05 50,2 35,07 25,24
April 74,72 138,67 217,36 55,48 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54
Mai 100,83 206,65 60,79 9,91 48,24 39,46 32,9 26,28
Juni 120,56 233,34 68,6 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11
Juli 85,84 328,47 74,53 1,88 42,23 61,17 30,8 27,42
August 91,13 543,11 93,57 5,13 43,25 60,92 31,09 25,15
September 71,99 448,36 135,46 12,75 37,3 55,93 35,1 26,81
Oktober 63,12 165,27 121,67 17,94 46,37 49,5 31,87 34,65
November 130,96 141 132,92 6,24 53,38 57,76 37,56 41,68
Desember 113,67 335,84 221,35 26,77 47,56 63,47 38,25 34,79

Midt-Norge – Trondheim N03

Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva

Måned 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 80,53 87,01 32,98 56,87 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98
Februar 62,72 60,82 22,59 55,1 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23
Mars 76,47 80,19 21,6 31,75 12,53 49,97 53,8 35,38 25,48
April 72,68 87,01 56,34 34,7 6,61 49,7 47,12 34,24 26,11
Mai 39,78 19,7 46,11 12 47,15 40,65 34,73 27,37
Juni 29,33 14,8 44,6 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88
Juli 35,71 2,38 59,26 3,4 41,57 62,02 29,42 34,5
August 25,1 23,61 74,49 8,49 45,63 61,8 32,25 34,52
September 12,37 94,12 67,39 13,38 41,38 58,77 38,54 32,56
Oktober 20,34 44,97 30,88 16,36 46,25 50,88 33,64 40,76
November 81,74 79,72 52,15 7,04 52,22 56,97 38,39 47,85
Desember 98,65 226,91 75,96 18,88 44,69 62,7 37,11 36,44

Nord-Norge – Tromsø N04

Prisene er oppgitt i øre/kWh eks. mva. ettersom Nord-Norge er fritatt for mva. på strøm
Måned 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 44,58 46,38 26,22 37,69 23,26 50,1 30 23,43 26,78
Februar 41,48 31,56 16,17 42,52 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06
Mars 55,40 49,02 15,1 25,21 10,02 39,98 43 22,1 19,75
April 49,30 40,37 17,85 26,88 5,39 39,7 38,09 22,34 19,45
Mai 21,94 11,25 32,83 9,77 37,81 34,1 24,14 20,82
Juni 21,71 8,56 21,25 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14
Juli 22,31 1,92 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21
August 19,95 2,82 44,66 6,03 36,1 48,25 19,34 24,09
September 9,87 36,43 51,26 7,42 33,05 46,34 25,87 22,97
Oktober 16,10 20,55 21,95 10,4 36,62 41,74 26,55 25,3
November 62,74 44,28 41,7 5,59 41,4 45,04 30,6 29,02
Desember 68,97 98,54 60,68 14,06 35,71 49,64 29,06 25,23

Vestlandet – Bergen N05

Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva

Måned 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 112,90 160,95 171,41 62,49 30,5 67,89 38,96 33,66 31,09
Februar 84,80 138,5 150,3 68,01 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87
Mars 86,05 141,26 233,81 52,66 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23
April 79,86 141,13 217,97 55,49 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55
Mai 98,73 206,27 60,96 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28
Juni 91,54 187,65 58,61 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89
Juli 46,51 208,63 72,06 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02
August 23,76 426,97 93,63 4,52 43,25 60,89 31,05 24,27
September 1,39 448,36 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,3
Oktober 53,36 164,86 119,93 17,23 46,42 49,51 32,43 36,97
November 130,98 140,72 132,91 6,26 53,45 57,77 37,62 45,11
Desember 116,98 335,85 221,41 26,77 47,7 63,5 38,25 37,23

Hva er Nordpool – og hvordan bestemmes strømprisene?

Nordpool er børsen der alle Norges strømleverandører kjøper strøm (før de selger den videre til deg). På Nordpool kan du se detaljert informasjon om strømprisene og flyten av strøm mellom landene som er med på børsen.
På Nordpool kan du se gjennomsnittlige strømpriser år for år, dag for dag, og helt ned til time for time. Hver dag rundt kl. 13:00 blir også morgendagens strømpriser lagt ut for offentligheten av Nordpool. Det er verdt å nevne at de historiske strømpriser fra Nordpool vises eks. mva. og at standard valuta for strømmen er gitt i Euro.

Nordpool er en markedsplass for kjøp og salg av strøm. Hver dag forteller kraftverkene hvor mye strøm de har mulighet til og/eller ønsker å produsere dagen etter. På samme tid gir industribedrifter og strømselskaper beskjed om hvor mye strøm de vil kjøpe. Basert på denne informasjonen regner Nordpool ut hva prisen blir neste dag.

Det er tilbud og etterspørsel som setter prisen. Er strømprisen høy tilsier det enten høyt strømforbruk, lav strømproduksjon eller en kombinasjon. Er strømprisen lav er det lavt forbruk, mye strømproduksjon eller en kombinasjon.

Hva er årsaken til at strømprisen kan være i minus?

Når strømprisene er negative får vi forbrukere betalt av kraftverkene for å bruke strømmen de produserer. Riktignok må man fremdeles betale nettleie og statlige avgifter så normalt vil man ikke tjene penger på forbruket sitt, men kraftverkene går med tap. Hvorfor skjer dette?
Strøm er ferskvare og må brukes når den produseres. I Norge er ca. 75% av strømproduksjonen er regulerbar. Det betyr at kraftverkene, spesielt vannkraftverk med vannmagasiner, kan bestemme hvor mye strøm de vil produsere til enhver tid. I elvekraftverk og vindkraftverk er det vanskelig å regulere produksjonen, og strømmen man produserer må brukes.
Det er dyrt og vanskelig å bli kvitt strøm. Meldes det inn lavere forventet strømforbruk fra strømselskaper og industri enn hva som kommer til å bli produsert, vil kraftverkene ha betalingsvillighet for å kvitte seg med overskuddsproduksjonen. Det gir insentiv til oss forbrukere og industri til å flytte strømforbruket vårt til disse periodene – som sørger for balanse i regnskapet.

Hva er individuell spotpris?

Spotprisen media snakker om og den du ser på strømselskapene sine hjemmesider, er en gjennomsnittlig spotpris – men hva betyr det? Vi skal forsøke å forklare.
Spotprisen blir satt på Nordpool. Den minste enheten for strømpriser er time – altså har hver time en unik strømpris. Gjennomsnittlig spotpris er prisen man betaler om du bruker eksakt like mye strøm i alle døgnets timer, hver dag hele måneden! De dyreste timene er når folk flest bruker strøm samtidig. Dette er som oftest er i hverdagene når hele Norge står opp, og når hele Norge kommer hjem fra jobb og skole.
Fun fact! Nordpool og Elhub har presisjon på sin data ned til hvert femtende minutt! Det kommer kanskje en dag hvor vi får faktura der strømprisene er brutt ned til hvert kvarter i måneden?
I timene når Norge står opp samt når vi kommer hjem fra jobb og skole, bruker vi mer strøm som pleier å gi økte strømpriser.

I timene når Norge står opp samt når vi kommer hjem fra jobb og skole, bruker vi mer strøm som pleier å gi økte strømpriser.

Så når du sammenligner strømprisen i din faktura med historiske Nordpool strømpriser, vil du sannsynligvis se at de varierer noe. Forklaringen er at du har brukt ulik mengde strøm i de forskjellige timene ila. måneden, og at hver time har sin unike pris. De fleste pleier å ligge noe over månedssnittet, ettersom de dyreste timene er på morgenen og ettermiddagen (grunnet at hele Norge står opp ca. samtidig om morgenen og lager middag etter skole og jobb).

Sier historiske strømpriser noe om fremtiden?

Det er ekstremt vanskelig å spå fremtidens Nordpool strømpriser, gang på gang tar analytikere og strømselskaper feil. Det er store markedskrefter i sving og strømprisene er i tillegg veldig væravhengig (vær er også ekstremt vanskelig å spå langt frem i tid).
Men man kan allikevel se noen trender – eksempelvis pleier det å være høyere strømpriser på vinteren enn det er på sommeren. Det er nyttig og informativt å sammenligne strømprisen du opplever akkurat nå med samme måned foregående år. Det kan også hjelpe deg å danne politiske strømmeninger om du sammenligner de historiske månedsprisene i de forskjellige prisområdene. Her kan du se hvem som taper og vinner mtp. produksjon og forbruk av strøm.
Har du lyst på å betale mindre på strøm? Da lønner det seg å bruke mindre strøm, flytte strømforbruk til de billigste timene, og ved å ha de beste strømavtalene – tjenesten Slipper hjelper deg med sistnevnte.