Skip to main content

Personvern

Vårt mål er å gjøre livet enklere, billigere og mer rettferdig for våre kunder, og våre avtalevilkår og personvern er utformet i tråd med dette.

Vi tar ditt personvern alvorlig. Hos oss er dine data trygge. Vi bruker kun din informasjon til å utføre tjenesten. Vi vil aldri under noen omstendigheter selge din data.

Slipper AS (Org.nr: 925 082 805) behandler personopplysninger om deg som har opprettet kundeforhold hos oss. Ved å akseptere brukervilkårene og registrere deg hos oss gir du oss fullmakt til å behandle dine opplysninger.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Slipper AS.

1.       Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1.       Behandling av personopplysninger for å kunne levere Slipper AS sine tjenester

Slipper er en tjeneste som sikrer deg gode og rimelige strømavtaler. Dette gjøres ved at vi bytter din strømavtale automatisk til de beste avtalene tilgjengelig på markedet. Samt at vi kontrollerer fakturaer fra strømselskap vi mottar på dine vegne for å sjekke at summene på fakturaen faktisk stemmer. For at vi skal kunne bytte ut din strømavtale eller -leverandør, motta og sende deg strømregninger og kommunisere med deg om våre tjenester, er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger om våre kunder. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, anleggsadresse(r), målernummer, målepunkt-ID, KID-nummer og strømregninger for dine anleggsadresser (strømregningen inneholder ofte en sammenstilling av flere av personopplysningene nevnt foran).

Vår behandling av dine personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).

1.2.      Behandling av personopplysninger i forbindelse med kredittsjekk

I forbindelse med inngåelse av abonnement på våre tjenester kan vi innhente kredittopplysninger om deg gjennom et kredittopplysningsbyrå.

Personopplysningene vi behandler er fødselsnummer, navn, kontaktinformasjon og opplysninger om din økonomi. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining hvor vi har vektlegger vårt behov for informasjon om din betalingsevne (GDPR art. 6 (1) f)).

1.3.      Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder for å markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke. For eksisterende kunder har behandlingen grunnlag i markedsføringslovens (mfl.) § 15 tredje ledd hvor det er gjort unntak for forhåndssamtykke til elektronisk markedsføring for «eksisterende kundeforhold». Vi har dokumenterte tiltak og rutiner som sikrer at databasen som brukes til markedsføringsformål har grunnlag i enten samtykke eller mfl. § 15 tredje ledd.

1.4.         Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos samarbeidspartnere og leverandører, med formål om tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresser, e-postadresser og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen vi har med de enkelte samarbeidspartnere og leverandører.

1.5.      Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; www.slipper.no. Formålet med å bruke cookies/informasjonskapsler er å forbedre vårt tjenestetilbud gjennom å analysere brukeradferd.

2.      Sikkerhet

Vi har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3.      Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter, med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Slipper AS benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.

Dersom vi skulle benytte underleverandører som er lokalisert utenfor EU, sørger vi for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger utenfor EU, som f.eks. EUs standardkontrakter.

4.            Dine rettigheter

Så lenge vi behandler eller oppbevarer personopplysninger om deg, har du rett på innsyn i egne opplysninger. Ved å henvende deg til oss (se kontaktinformasjon under) kan du kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av dine personopplysninger.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.

Du kan også klage til Datatilsynet  over vår behandling av dine personopplysninger.

5.      Oppbevaringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi lagrer opplysningene så lenge avtaleforholdet eksisterer, og i inntil 2 år etter at avtalen avsluttes.

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling (for eksempel regnskapslovgivningen).

6.      Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Kontakt oss dersom du har spørsmål til hvordan Slipper AS behandler personopplysninger, eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter:
[email protected]