Skip to main content

Strømprodusent

En Strømprodusent er selskaper som produserer strøm. Strømmen produseres av ulike energikilder som vannkraft, vindkraft, solenergi, og fossile brensler. I Norge er strømproduksjon dominert av vannkraft som står for ca. 90% av all produksjon. Strømprodusenter eier og drifter kraftverk, og de selger den produserte strømmen på kraftbørser som Nord Pool.

Noen av de største strømprodusentene i Norge inkluderer Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, og Norsk Hydro, som også er en betydelig aktør innen vannkraftproduksjon.

Lær mer om strømproduksjon og de største aktørene i bransjen her..

På strømskolen og vår blogg finner du informasjon om strømmarkedet samt tips og triks for å redusere forbruk og få lavere strømregninger, og ellers alt annet om strøm
Strøm fraser, kampanjer, og løfter som er skapt for å forvirre forbrukere

Er det noe vi bør skrive om?

Vi vil gjerne høre fra deg – send oss dine tips om innhold, og spørsmålene du ønsker å få svar på!