Skip to main content

Se hvor mye du får i strømstøtte med vår strømstøtte kalkulator

Lurer du på hvor mye du får i kompensasjon fra staten for de ekstraordinære strømprisene vi opplever for tiden? Vi har utviklet en strømstøtte kalkulator som lar deg sjekke hvor mye du vil få i støtte. En strømkalkulator som fungerer for både spotpris og fastpris avtaler

Generelt om strømstøtte

Hvem får strømstøtte?

Alle husholdninger og boligselskap (sameier, borettslag o.l.) får støtte. Hytter og fritidsboliger mottar ingen strømstøtte. Les mer om hvordan strømstøtten fungerer her.

Hvor mye får man i strømstøtte?

Man får strømstøtte for et forbruk opptil 5000 kWh per måned. Satsen er på 90% av strømprisen som overstiger 87,5 øre/kWh. Det nye fra september 2023 er at strømstøttesatsen tar utgangspunkt i strømpriser time for time. Er det en dag hvor f.eks. det er kun én time med en strømpris som overstiger 87,5 øre/kWh så får du strømstøtte kun for forbruk i denne enkelttimen. 

Hvor lenge varer strømstøtten?

Det skjer stadige endringer og forlengelser av strømstøtten. Per september 2023 ser det ut til at strømstøtten minimum varer ut 2024*. Dersom strømprisene fortsetter å være rekordhøye, er det sannsynlig at staten forlenger strømstøtte perioden. På regjeringens nettsider kan du holde deg oppdatert på hvor lenge strømstøtten varer.

*Fra 01.09.2023 kommer strømstøtten til å regnes ut fra ditt faktiske forbruk time for time, og ikke et områdesnitt ila. måneden som tidligere.

Strømavtalen din har ingenting å si for strømstøtten

Uansett hvilken avtale du har, om det skulle være spotpris, fastpris, variabel eller en forvaltningsavtale har det ingen påvirkning på strømstøtten – du får like mye i strømstøtte uansett hvilken strømavtale du har. 

Vi har bygget en strømkalkulator som vil vise deg hva strømregningen din havner på etter fratrukket strømstøtte. For fastprisavtaler blir kalkulatoren helt nøyaktig, men det vil den ikke bli 100% riktig for de med spotpris. Dette er fordi spotprisavtaler (i de aller fleste tilfeller) er basert på timesspot, og man vil da enten havne på over eller under snittet av måneden – man ender opp med en individuell pris basert på hvor mye strøm man har brukt i de forskjellige timene i løpet av måneden.  

Slipper + strømstøtte = lurt!

Strømstøtten påvirker ikke tjenesten Slipper. Strømstøtteordningen tar utgangspunkt i spotprisen i ditt prisområdet, og er uavhengig av hvilken strømavtale man har. Med andre ord lønner det seg heldigvis fortsatt å ha en god strømavtale! Det betyr at jobben Slipper gjør fortsetter upåvirket av strømstøtten.

Hvordan beregnes strømstøtten?

La oss si at gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde havnet på 200 øre/kWh inkl. mva. Da får vi følgende regnestykke:
90% av (200 øre/kWh – 87,5 øre/kWh) = 101,25 øre/kWh

Dersom du i denne perioden hadde et strømforbruk på 1 000 kWh får du følgende strømstøtte:
1000 kWh * 101,25 øre/kWt = 1012,5 kr

Hvordan får man strømstøtten?

Strømstøtten blir automatisk trukket fra nettleien din – du trenger ikke å foreta deg noe. I de siste månedene har vi i Sør-Norge opplevd at strømstøtten har oversteget beløpet til nettleie. Får du nettleie på en separat faktura vil du da få utbetalt en sum rett inn på din konto. 

Vår strømstøtte kalkulator lar deg sjekke hvor mye du kan forvente å betale i strøm i vinter

Vår strømstøtte kalkulator lar deg sjekke hvor mye du kan forvente å betale i strøm i vinter

Strømstøtte 2022

Regjeringen har revidert strømstøtten ila. 2022 ved flere anledninger, og det har dermed vært noe vanskelig å holde seg oppdatert. Så hvor mye har man fått i strømstøtte i 2022? Fra januar-august var strømstøttesatsen på 80%. Fra september og ut året er strømstøttesatsen på 90%

Hvordan blir strømstøtten i 2023?

I hele 2022 har vi hatt strømstøtte, men hvordan blir strømstøtten i 2023? Det er fremdeles høye strømpriser og utsiktene er usikre – regjeringen har derfor forlenget strømstøtten ut hele 2023. Regjeringens nyeste forslag (februar 2023) er å: 
1. Øke støttesatsen i sommermånedene fra 80% til 90%
2. Endre fra en gjennomsnittlig spotpris for strømsonen, til å dekke faktiske time for time forbruk for hver enkelt husstand. 

*Først var forslaget at strømstøttesatsen fra januar-mars og oktober-desember var på 90%, og i de resterende månedene på 80%. Dette ser nå ut til å bli 90% hele året.

Blir det strømstøtte i 2024?

Ja, det blir det. Regjeringen har bekreftet strømstøtte på 90% for hele 2024. Merk at strømstøtten har blitt endret fra månedssnitt til å baseres på time for time.

Se historisk oversikt over strømstøtten i de forskjellige prissonene

NB: denne blir ikke oppdatert lengre ettersom regjeringen har endret strømstøttesatsen fra et månedlig områdesnitt til timebasert. Se historikk for hvordan satser var da strømstøtten var basert på områdesnitt.

Juli 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 45,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 85,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO5 (Bergen) 46,51 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,71 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 22,31 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 22,31 øre/kWh 0 øre/kWh
Juni 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 91,58 øre/kWh 3,67 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 120,56 øre/kWh 29,75 øre/kWh
NO5 (Bergen) 91,54 øre/kWh 3,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 29,33 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 27,13 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 27,13 øre/kWh 0 øre/kWh
Mai 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 78,61 øre/kWh 8,61 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 80,66 øre/kWh 10,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh 8,99 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  31,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh
April 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,91 øre/kWh 42,91 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh
Mars 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO5 (Bergen) 113,04 øre/kWh 48,42 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 64,15 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh
Februar 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 114,88 øre/kWh 50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 114,95 øre/kWh 50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen) 110,80 øre/kWh 45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 48,65 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh
Januar 2023
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 128,76 øre/kWh 66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh
Desember 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 98,54 øre/kWh 25,68 øre/kWh
November 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,80 øre/kWh 48,15 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 63,78 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 44,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 44,28 øre/kWh 0 øre/kWh
Oktober 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 131,85 øre/kWh 69,58 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 132,22 øre/kWh 69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen) 131,89 øre/kWh 69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh
September 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 75,29 øre/kWh 5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 36,53 øre/kWh 0 øre/kWh
August 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 344,29 øre/kWh 274,29 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 434,49 øre/kWh 364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh 271,58 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,89 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh
Juli 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 262,78 øre/kWh 192,78 øre/kWh
NO5 (Bergen) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 1,91 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 1,91 øre/kWh 0 øre/kWh
Juni 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 150,19 øre/kWh 80,19 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 186,67 øre/kWh 116,67 øre/kWh
NO5 (Bergen) 150,12 øre/kWh 80,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 11,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 8,56 øre/kWh 0 øre/kWh
Mai 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 164,99 øre/kWh 94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 165,32 øre/kWh 95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen) 165,02 øre/kWh 95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 15,76 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh
April 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
Mars 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen) 187,05 øre/kWh 117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 17,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh
Februar 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 150,67 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 150,67 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen) 150,30 øre/kWh 50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 22,59 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 16,17 øre/kWh 0 øre/kWh
Januar 2022
Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 175,79 øre/kWh 70,73 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 175,79 øre/kWh 70,73 øre/kWh
NO5 (Bergen) 171,41 øre/kWh 67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 32,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 26,22 øre/kWh 0 øre/kWh
Slipper klemmer

Noe du lurer på?

Ta en titt på våre vanlige spørsmål og svar, eller send oss en mail til [email protected]