Skip to main content

Strømregioner

Strømregioner refererer til de fem geografiske områdene i Norge som er inndelt for å administrere og regulere strømforsyningen. Disse regionene er Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Vest-Norge (NO5), Midt-Norge (NO3), og Nord-Norge (NO4). Hver region har sin unike energiprofil og prisstruktur, påvirket av områdets kraftproduksjon og overføringskapasitet til naboregionene.

Strømprisene varierer mellom regionene på grunn av faktorer som tilgang på vann i magasinene, midlertidige brudd i strømnettet, og internasjonale strømpriser. For eksempel, har regionene Nord og Midt-Norge ofte lavere priser på grunn av overskudd i kraftproduksjonen, mens Sør-Norge ofte opplever høyere priser på grunn av nærhet til det europeiske kraftmarkedet.

På strømskolen og vår blogg finner du informasjon om strømmarkedet samt tips og triks for å redusere forbruk og få lavere strømregninger, og ellers alt annet om strøm
Strøm fraser, kampanjer, og løfter som er skapt for å forvirre forbrukere

Er det noe vi bør skrive om?

Vi vil gjerne høre fra deg – send oss dine tips om innhold, og spørsmålene du ønsker å få svar på!