Skip to main content

Kompensasjonsordningen 2.0 – strømstøtte enkelt forklart! (er det mulig?)

strømstøtte

Lørdag 8. januar bestemte regjeringen seg for å forsterke kompensasjonsordningen for de resterende tre månedene ordningen gjelder – altså januar, februar og mars 2022. Endringen er like enkel som den er vanskelig å forstå; støtteprosentsatsen økes fra 55% til 80% av forskjellen mellom 87,5 øre/kWt inkl. mva og gjennomsnittlig spottpris for den aktuelle måneden. Falt du av nå? Det gjorde vi også første gang vi forsøkte å forstå hva man får i strømstøtte. Men nå har vi forstått det – og skal gjøre ett forsøk på å forklare det videre!

Den magiske grensen på 87,5 øre (Hæ – var det ikke 70 øre?!)

La oss ta utgangspunkt i desember 2021 – den første måneden med denne noe mystiske kompensasjonsordningen. I denne perioden skulle staten kompensere 55% av forskjellen mellom gjennomsnittlig spotpris i desember og den «magiske grensen» på 70 øre/kWt eks. mva.

Allerede her skjer den første og vanligste misforståelsen. 70 øre/kWt eks. mva er det samme som 87,5 øre/kWt inkl. mva. Siden alle norske privatkunder betaler mva er det litt synd at det er 70 øre/kWt eks. mva som gjerne omtales i media. De fleste klarer å huske 70 øre/kWt, men det er ikke like enkelt å huske «eks. mva» på slutten. Spesielt ikke når mange medier også slurver med denne denne ganske viktige detaljen.

Med tanke på at det i nesten alle andre sammenhenger er spotprisen inkl. mva som omtales er det åpenbart litt uheldig at de fleste snakker om den ikke fullt så magiske grensen på 70 øre/kWt eks. mva.

Regjeringens strømstøtte – enkelt forklart

Den enkleste måten å forklare kompensasjonsordningen er å ta utgangspunkt i en måned, la oss gå gjennom tallene for desember 2021.

Dersom du bor i Nord-Norge eller Midt-Norge fikk du ingen strømstøtte i desember siden gjennomsnittlig spotpris i disse strømsonene var lavere enn den magiske grensen på 87,5 øre/kWt inkl. mva (med trykk på «inkl. mva»). Gjennomsnittlig spotpris i resten av landet (Sørlandet, Vestlandet og Østlandet) endte på ca. 221 øre/kWt i desember (noen desimaler forskjell, men for enkelhets skyld sier vi 221 øre/kWt)…

Det gir oss følgende regnestykke:

  1. Gjennomsnittlig spotpris (221 øre) minus «den magiske grensen» (87,5 øre) = 221 – 87,5 = 133,5 øre/kWt
  2. Deretter tar vi 55% (støtteprosentsatsen for desember) av 133,5 øre = 55% av 133,5 øre = 73 øre/kWt
73 øre/kWt er altså kompensasjonssøttesatsen for perioden desember 2021. Multipliserer du denne satsen med forbruket ditt i desember får du den faktiske kompensasjonen/støtte din i kroner (og øre)

Eksempler på strømstøtten


Eksempel 1 – Du brukte 1000 kWt i desember:

Da fikk du strømstøtte på 1000 kWt × 73 øre/kWt = 730 NOK


Eksempel 2 – Du brukte 6000 kWt i desember:

Da fikk du strømstøtte på 5000 kWt × 73 øre = 3650 NOK

(du får kun støtte for et forbruk opptil 5000 kWt per måned)


La oss tegne dette opp i et enkelt diagram

Visuell forklaring av kompensasjonsordningen.

Okey, da har jeg endelig forstått det – men hvor blir det av er pengene?

Kompensasjonsbeløpet trekkes automatisk fra nettleie regningen din. Siden prisen på nettleie er lavere enn 73 øre/kWt (for de aller fleste) fikk du i desember sannsynligvis ett «til gode» beløp fra nettselskapet ditt. Dette «til gode» beløpet er enten blitt trukket fra strømregningen din (dersom du får strøm og nettleie på samme faktura) eller så blir det utbetalt til ditt kontonummer mot slutten av januar måned.

Hva var den nye kompensasjonsordningen igjen?

Den eneste endringen i kompensasjonsordningen er at prosentsatsen som brukes i regnestykke vist over er økt fra 55% til 80%. Det er altså ikke slik at staten dekker en %-sats av hele strømregningen din – men de har laget en ordning hvor én av tre faktorer er en %-sats. De to andre faktorene er den «magiske grensen» på 87,5 øre/kWt og gjennomsnittlig spotpris i din strømsone. Den magiske grensen er uforandret, og hva spottprisen ender på i snitt for januar måned er det enda ingen som vet – hverken Jonas Gahr Støre, Magnus Carlsen, Hallgeir Kvadseid, Kurt Nilsen eller vi som jobber i Slipper.

Det vi kan avsløre er at spottprisen så langt i januar er ca. 180 øre/kWt på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. (Nord-Norge og Midt-Norge får nok ingen støtte i januar heller). Det betyr at «kompensasjonsstøttesatsen» så langt er ca. 74 øre/kWt. Lurer du på hvordan vi kom frem til dette tallet? Ja, da må du dessverre lese artikkelen på nytt. Vi gjorde så godt vi kunne! Kompensasjonsordningen kommer nok ikke til å vinne noen pris for å være den enkleste ordningen å forstå (eller å forklare videre for den saks skyld), men forhåpentligvis er du blitt litt klokere nå!