Skip to main content

Hva koster en vanlig strømavtale – og hvor mye tjener strømselskapene?

hvor mye tjener strømselskapene

Hva er egentlig en vanlig strømavtale – og hvor mye tjener strømselskapene? Da vi startet Slipper var dette noe av det første vi ønsket å finne ut av. Derfor analyserte vi våre 500 første kunder sine tidligere strømregninger for å prøve å finne ut hvor hvor mye en vanlig strømavtale koster.

Avtaletype:

 • Timesspotprisavtale: 77%
 • Variabel prisavtale: 20%
 • Andre avtaletyper: 3 %

Hvis du vil lese mer om de ulike avtaletypene kan du lese mer om hvilke strømavtaler du bør velge.

Tidligere strømselskap:

 • Fjordkraft: 24%
 • NorgesEnergi: 15%
 • Hafslund: 14%
 • Tibber: 12%
 • Andre strømselskap: 35%

Hva koster en vanlig strømavtale?

 • Fastpris/månedspris: 672 kr i året eller 56 kr/mnd.
 • Påslag: 5,57 øre/kWt (kun basert på timesspotprisavtalene)

Effektiv pris/kWt ved ulike årsforbruk

 • 3 500 kWt gir en pris på 24,57 øre/kWt
 • 17 500 kWt gir en pris på 9,57 øre/kWt
 • 31 500 kWt gir en pris på 7,57 øre/kWt

Ifølge SSB bruker en gjennomsnittlig norsk husstand ca. 16 000 kWt i året. Det gir en effektiv pris/kWt på 9,77 øre/kWt.

Konklusjon:

Våre undersøkelser viser at den desidert vanligste avtaletypen i Norge er timesspotprisavtaler. Hvis vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig norsk husstand som bruker 16 000 kWt i året får vi en effektiv pris på 9,77 øre/kWt (fastpris + påslag). Dette tilsvarer ca. 1563 kroner i året. Dette er altså summen et strømselskapene tjener på en gjennomsnittlig kunde. Det er samtidig viktig å understreke at det finnes flere hundretalls ulike strømavtaler i dag, og at prisen blant de ulike avtalene varierer enormt.  

Før vi startet Slipper vurderte vi faktisk å starte et strømselskap. Men for å være ærlig – det er kanskje nok med de 150 strømselskapene som allerede finnes? Derfor startet vi heller en tjeneste som sørger for at du alltid har de beste strømavtalene, hele tiden. Så slipper du å forholde deg til hvilket av de 150 strømselskapene, eller hvilken av de over 500 forskjellige strømavtalene du har.