Skip to main content

Strømstøtten vs. Slipper

Kompensasjonsordningen vs Slipper

Lørdag 11. desember la regjeringen frem sitt forslag til strømstøtte for høye strømpriser i vinter. Og det store spørsmålet alle lurer på er selvfølgelig; kan Slipper «slå» strømstøtten?

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 50% av kostnadene over 70 øre/kWh eks mva. Ifølge NVE sine beregninger vil samlet kompensasjon for en enebolig (27 000 kWh) være ca. 4 118 kr og for en leilighet (11 000 kWh) ca. 1 678 kr. Dette er altså summene Slipper må «slå» for å være bedre enn strømstøtten. Så langt i 2021 har Slipper lykkes i å redusere strømregningene til våre kunder med en sum tilsvarende en reduksjon på ca. 22 øre/kWh. Med dette som utgangspunkt får vi følgende regnestykke:


Enebolig med Slipper:

27 000 kWh × 22 øre/kWh tilsvarer 5 940 NOK spart i året

Dette er 1 822 NOK mer enn strømstøtten


Leilighet med Slipper:

11 000 kWh × 22 øre/kWh tilsvarer 2 420 NOK spart i året

Dette er 742 NOK mer enn strømstøtten


So far so good; Slipper: 1, strømstøtten: 0

Slipper slår altså knockout på strømstøtten! Til strømstøttens forsvar gjelder ordningen kun i fire måneder (fra desember 2021 til mars 2022), mens Slipper jobber året rundt for å redusere kundenes strømregninger. Kanskje Jonas Gahr Støre egentlig burde ta en u-sving og heller legge frem et forslag for Stortinget om at alle bør prøve Slipper?

Strømstøtten + Slipper = sant

Fleip til side; strømstøtten er svært sannsynligvis en veldig god nyhet for strømregningen. Målet vårt er å redusere kundene våre sine strømutgifter så mye som mulig, og selv om vi ikke kan ta æren for denne ordningen – kan vi alltids juble på vegne av kundene våre. Vi synes regjeringen burde anbefale alle å prøve tjenesten Slipper, men vi innser at det er et ønske selv julenissen ikke kan innfri (spesielt siden ordningen sannsynligvis blir vedtatt før 24. desember)

Det er viktig å presisere at strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittlig pris i området, ikke hvilken strømavtale du har. Med andre ord lønner det seg heldigvis fortsatt å ha en god strømavtale! Og det betyr at jobben Slipper gjør på dine vegne fortsetter som vanlig. Eller sagt på en annen måte; Strømstøtten + Slipper = sant.

Spørsmål og svar

Hvor/hvordan får jeg strømstøtten?

Kompensasjonsbeløpet blir trukket fra nettleie regningen. Dersom kompensasjonsbeløpet er større enn nettleien, blir beløpet trukket fra strømregningen, eller utbetalt til kundens bankkonto.

Hvor mye kan jeg regne med å få kompensert?

Dette er estimatene NVE har foreløpig har lagt frem som mest realistiske for perioden desember 2021 – mars 2021. Den avgjørende faktoren er åpenbart hvor høy strømprisen blir, noe som er vanskelig å spå.

  • Enebolig 27 000 kWh tilsvarer 4 118 NOK kompansert
  • Leilighet 11 000 kWh tilsvarer 1 678 NOK kompansert

Må jeg gjøre noe?

Nei, heldigvis ikke. Denne ordningen blir håndtert av ditt nettselskap som kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner kompensasjonsbeløpet basert på dette.

Hvordan påvirker strømstøtten Slipper?

Strømstøtten påvirker ikke tjenesten Slipper. Ordningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig pris i området, og er uavhengig av hvilken strømavtale man har. Med andre ord lønner det seg heldigvis fortsatt å ha en god strømavtale! Det betyr at jobben Slipper gjør forsetter upåvirket av strømstøtten. Den eneste praktiske forskjellen er at nettleie regningen din sannsynligvis vil være lavere enn normalt (og denne faktureres via Slipper).

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og strømstøtten blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Vi bruker mer enn 5000 kWh i måneden, hva skjer med forbruket over 5000?

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWh, men får kompensert for forbruket opp til 5000 kWh.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Har du lyst til å lese enda mer om strømstøtten? Les mer om strømstøtten!