Skip to main content

Dropp strømavtale – velg leveringspliktig strøm!

Leveringspliktig strøm

Bare for å ha sagt det; dette er ikke en anbefaling. Tittelen er først og fremst ment å tiltrekke flere lesere til denne over gjennomsnittlige nerdete artikkelen om det mystiske fenomenet «leveringspliktig strøm». Det har seg nemlig slik at det finnes en hel del norske strømkunder som faktisk hadde spart penger dersom de aldri hadde bestilt en strømavtale (utrolig nok!). Kanskje du er en av disse?

Leveringspliktig strøm

Når du flytter inn i en leilighet eller et hus (eller et slott) vil du som regel ha strøm i stikkontakten, også før du har bestilt din første strømavtale. Dette er ikke magi – dette er «leveringspliktig strøm». Det er myndighetene i Norge som har bestemt at ditt lokale nettselskap skal levere strøm til deg, også når du ikke har en aktiv strømavtale. Dette er åpenbart praktisk, særlig hvis du flytter inn i ditt første hjem på kvelden og har glemt lommelykt.

Hva skjer videre? Du har akkurat flyttet inn i et nytt hjem og strømselskapene begynner å mase om at du må huske å bestille en strømavtale. Glemmer du dette, kan du i verste fall risikere å miste strømmen. Dette er bare delvis riktig. Dersom du kontakter ditt lokale nettselskap og oppretter et kundeforhold der, står du faktisk ikke i fare for å miste strømmen – da fortsetter du bare på leveringspliktig strøm.

Så, hvorfor kan man ikke bare fortsette på leveringspliktig strøm? Hvorfor må man egentlig velge en strømleverandør? Fasiten er at du ikke må velge en strømleverandør, men det er lagt opp til at det skal lønne seg. Ifølge NVE skal leveringspliktig strøm «vere dyrare enn om den same kraften vert kjøpt fra ein straumleverandør». Hvis vi tolker dette riktig så bør det altså foreligge et økonomisk insentiv for at forbrukeren skal velge en strømleverandør. La oss undersøke dette nærmere;

Hva koster egentlig en «vanlig» strømavtale?

Leveringspliktig strøm strøm fra Elvia (Norges største netteier som dekker store deler av Østlandet) har et påslag på 6,25 øre/kWt de første seks ukene. Etter de første seks ukene dobles prisen til 12,5 øre/kWt. Dette er altså prisen en strømavtale må være billigere enn for at det skal være noe poeng å bestille en «vanlig strømavtale» fra et strømselskap.

Så, hva koster egentlig en «vanlig strømavtale»? For å regne ut dette har vi analysert våre egne kunder sine tidligere strømavtaler (før de ble Slipper kunder). Vi fant at gjennomsnittlig påslag lå på 5,57 øre/kWt og gjennomsnittlig fastpris på 56 kr i måneden. Hvis vi regner om 56 kr i måneden til øre/kWt får vi ca. 19 øre/kWt ved et årsforbruk på 3500 kWt (typisk liten leilighet). Totalt påslag blir da nesten 25 øre/kWt – eller mer enn dobbelt så dyrt som leveringspliktig strøm fra Elvia.

Ifølge vår undersøkelse er det først ved et årsforbruk på ca. 10 500 kWt (typisk vanlig leilighet) at en «vanlig strømavtale» er rimeligere enn ventestrøm fra Elvia (12,5 øre/kWt). De første seks ukene hvor leveringspliktig strøm er halv pris må du faktisk ha et årsforbruk på nærmere 98 824 kWt (typisk lite slott) for at den «vanlige strømavtalen» skal være rimeligere enn leveringspliktig strøm fra Elvia.

Ikke stress – med mindre du eier et slott!

Konklusjonen er altså at du ikke trenger å være kjemperedd for leveringspliktig strøm (i alle fall ikke de første seks ukene), med mindre du bor i et veldig stort slott. Når det er sagt, så anbefaler vi åpenbart å finne en strømavtale som er rimeligere enn leveringspliktig strøm. Utfordringen i dag er at det åpenbart ikke er så enkelt som det burde ha vært. Det er kanskje den viktigste grunnen til at vi startet Slipper.

Tjenesten som fikser strømavtale for deg

Strøm er strøm, og det er dumt å betale for mye. Tittelen til denne artikkelen (dropp strømavtale – bestill leveringsplikt!) er ikke en generell anbefaling. Det vi derimot kan anbefale er å prøve Slipper, uavhengig om du har leveringspliktige strøm eller en «vanlig strømavtale» i dag.

Ved utgangen av 2020 var det ifølge NVE ca. 56 000 husholdninger på ventestrøm. Vi gjetter at flere av disse faktisk betaler mindre enn de ville gjort med en vanlig strømavtale.

(Kilde: NVE, 2020)