Skip to main content

Hvor mye sparte Slipper kunder i 2021?

I snitt sparte en Slipper kunde 3708 kr i 2021

I 2021 sparte en gjennomsnittlig Slipper kunde 3708 kr. Det er mer enn 300 kr hver måned, uten egeninnsats – og etter at vi har trukket fra Slipper sin andel av besparelsen (½).

Det er mange selskaper (ikke bare strømselskap) som prøver å skjule sine egne marginer fra kundene sine. Vi mener at dette er en negativ trend. Dersom du ikke kan være stolt av hva du har tjent – ja, da har du kanskje ikke valgt en bærekraftig forretningsmodell?

I Slipper har vi valgt en forretningsmodell hvor vi er tjent med at kundene våre alltid har de beste strømavtalene, i motsetning til enkelte selskaper som tjener mer penger desto dårligere avtale kunden har.

Hvordan tjener Slipper penger?

Hver måned vi lykkes å redusere dine strømregninger, deler vi besparelsen i to. Sparer du ingenting en måned, er tjenesten gratis. Enkelt og rettferdig – slik det bør være. Lykkes vi for eksempel med å redusere strømregning din med 100 kr en måned sparer du 50 kr og vi tjener 50 kr (faktisk tjener vi litt mindre, siden 25% av våre inntekter er moms som vi betaler til staten).

Hva er Slipper sin Sparegaranti?

Vi garanterer at dersom du kommer dårligere ut med en avtale vi har bestilt på dine vegne sammenlignet med din tidligere strømavtale, så dekker vi hele mellomlegget. Det betyr at Slipper kunder enten sparer penger – eller i verste fall betaler det samme som de uansett ville ha gjort.

Hvor mye reduserte vi strømprisen for Slipper kunder i 2021?

Oversikten nedenfor viser hvor mye vi reduserte våre kunder sin strømpris (pr/kWt) i snitt hver måned i 2021. Grønn boks indikerer et positivt resultat, mens rød boks indikerer et negativt resultat.

NB: Slipper har sparegaranti som betyr at vi dekker mellomlegget dersom du en måned kommer dårligere ut med den strømavtalen vi har valgt sammenlignet med din tidligere strømavtale.

MånedSlipper reduksjon på våre kunders gjennomsnittlig strømpris*
Januar-70 øre/kWt
Februar-70 øre/kWt
Mars-33 øre/kWt
April-33 øre/kWt
Mai-30 øre/kWt
Juni-27 øre/kWt
Juli-31 øre/kWt
August-44 øre/kWt
September-69 øre/kWt
Oktober-35 øre/kWt
November-52 øre/kWt
Desember-81 øre/kWt
Oversikt over hvor mye Slipper kundene gjennomsnittlig sparte måned til måned.

*Sammenligningen tar utgangspunkt i prisvilkårene til kunden sin tidligere avtale. Som Slipper kunde står du fritt til å endre sammenligningsavtale når som helst.

Slipper 2021 oppsummert:

I snitt reduserte vi en kunde sin strømpris med 48 øre/kWt i 2021.

Dersom du i løpet av denne perioden hadde et strømforbruk på ca. 25 000 kWt tilsvarer det en total reduksjon av strømkostnader på ca. 12 000 kr. Denne summen deler vi i to – altså sparer du 6 000 kr og vi tjener 6 000 kr (egentlig tjener vi 4 800 kr siden 25% av vår inntekt er moms som vi betaler videre til staten).