Skip to main content

Billigere strøm med Slipper

Strømleverandører, nettleie, forskjellige strømpriser og Nord Pool kan være vanskelig å forstå. Med Slipper garanterer vi billigere strøm – vi har faktisk sparegaranti.
Med Slipper får du billigere strøm.

Med Slipper får du billigere strøm

Slipper ble startet fordi vi syntes det var vanskelig å finne ut av hvor man måtte betale minst for strøm. Vår tjeneste gir deg den billigste strømavtalen uten at du trenger å gjøre noen form for research selv – etter at du har registrert deg hos oss.
Det er betydelige summer å spare på å jevnlig bytte strømavtale. Det finnes over 150 strømselskap, og prisene på avtalene endrer seg hele tiden. Det gjør det vanskelig å ha fullstendig kontroll på hvor du får den billigste strømmen. Slipper bytter strømleverandør for deg så ofte som nødvendig, opptil flere ganger i året. Jo mer strøm du bruker, desto mer er det å spare ved å bytte til Slipper.
Visning av et gammeldags strømpanel fra et kraftverk, det var billigere strøm før.
Strømprisene i Europa er høye om dagen, men det er tiltak man kan gjøre for så billig strøm som mulig.

Billig strøm

Med de dyre strømprisene om dagen, er det viktigere enn noen gang å velge riktig strømavtale for å få billigere strøm. Det finnes flere ulike avtaletyper, men dette er de tre vanligste:

Spotpris

Dersom du har en spotprisavtale betaler du den faktiske spotprisen på strømbørsen Nord Pool time for time, med et påslag i øre per kilowattime og/eller kroner per måned. Spotpris har vært den mest lønnsomme strømavtalen over tid dersom man ikke bytter avtale ofte…

Fastpris

Fastprisavtaler tilsvarer å binde boliglånsrenten, som passer hvis du ønsker mer forutsigbarhet. Fordelen med fastpris er at du sikrer deg å bli påvirket av store økninger i spotprisen. Når på året du inngår fastprisavtaler har stor påvirkning på om det lønner seg eller ikke. En tommelfingerregel er å bestille fastprisavtale på sommeren/høsten slik at du er sikret mot vinterens eventuelle prishopp.
Det er viktig å huske på at denne typen avtale veldig ofte har en bindingstid, og at du må betale bruddgebyr dersom du skulle si opp før avtaleperioden er over.

De siste sju av elleve årene har det vært rimeligere å velge spotpris fremfor fastpris. I enkeltårene 2010 og 2018 var det imidlertid rimeligere med fastpris. I tre av de siste elleve årene har prisforskjellen mellom fastpris og spotpris vært tilnærmet lik.

Variabel pris

Prisen på en variabel strømavtale er i utgangpunktet fast, men kan endres på 14 dagers varsel. Det er strømleverandøren selv som bestemmer prisen. Alle strømselskap er pliktige å informere kunden om endringer i pris, men vi ser i praksis at mange ikke får med seg denne informasjonen. Forbrukerrådet har tidligere gått ut og advart mot variable avtaler fordi de som regel er mye dyrere enn spotprisavtaler.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan vet dere hva som er de beste strømavtalene?

Vi følger med på strømmarkedet hver dag. Det finnes flere hundre ulike strømavtaler i Norge i dag, og vi holder et øye med alle. Det er fullt mulig å gjøre denne jobben selv, og vi deler mer enn gjerne våre beste tips. Tjenesten Slipper er først og fremst utviklet for de som ønsker å slippe å gjøre denne jobben selv.

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot, og har de seneste årene vært den billigste avtaleformen jevnt over. Slipper finner den billigste strømleverandøren.

Koster det penger å bytte strøm med Slipper?

Nei, å bytte strømselskap gjennom oss er helt gratis, uforpliktende og selvfølgelig uten bindingstid. De månedene vi ikke sparer penger tar vi ikke betalt, de månedene vi mot formodning bytter til en dyrere strømavtale betaler vi mellomlegget, og de månedene vi sparer penger for deg deler du og Slipper summen som spares. Vinn-vinn!

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye man sparer på å bytte strømleverandør avhenger av hver og ens strømforbruk, i tillegg til størrelsen på boligen du holder til i. Kunder med små leiligheter vil spare mindre, mens kunder med større boliger som naturligvis bruker mye strøm, vil kunne spare betydelig mer.

Det vi kan fortelle er at i 2021 sparte kundene våre i snitt 3 708 kroner.

Må jeg gjøre noe med min nye avtale hos min nye strømleverandør?

Nei, vi tar hånd om alt dette for deg, og fakturaen vil dukke opp i nettbanken på samme måte som den forrige gjorde.

Hvor mye koster det å dusje?

Det spørs helt hvor lenge du dusjer, og hva strømprisen din er på tidspunktet du dusjer.

Med utgangspunkt i en dusj på ti minutter og 35 grader: en dusj gir ca 16 liter vann i minuttet, så totalt vil det gå med 160 liter vann. Med en strømpris på 1,50 øre/kWh koster en dusj omtrentlig 8 kroner.

Får jeg fortsatt strømstøtte hvis jeg bytter til Slipper?

Absolutt. Støtten du mottar til strøm bestemmes av den gjennomsnittlige prisen for strøm i ditt prisområde. Avtalen man har påvirker ikke strømstøtten i det hele tatt – og det vil derfor fortsatt lønne seg å ha den beste mulige strømavtalen. 

Støtten du mottar trekkes automatisk fra regningen du mottar. Du trenger dermed ikke å foreta deg noe som helst.